3544

Odpovídá obec za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím v rámci vlastní samostatné působnosti i v rámci přenesené působnosti?

V případě, že obec způsobí škodu nezákonným rozhodnutím v rámci samostatné působnosti, pak za takto vzniklou škodu odpovídá obec. Pokud se tak stane v rámci přenesené působnosti, pak má povinnost poskytnout náhradu škody poškozenému stát, a to prostřednictvím příslušného ministerstva. Jestliže stát poškozenému náhradu škody poskytne, má právo následně uplatnit regresní náhradu vůči obci, která škodu nezákonným rozhodnutím způsobila.

Pokud se týká pojištění obecné odpovědnosti za škodu obce, je vhodné se ujistit, že tato pojistná smlouva zahrnuje nejen odpovědnost za škodu způsobenou v rámci samostatné působnosti, ale že zahrnuje i zmíněnou regresní povinnost vůči státu v případě nezákonného rozhodnutí v rámci přenesené působnosti.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Seznam klíčových slov
Vícha

JUDr. Tomáš Vícha
spolupracující právník
SATUM CZECH s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Vícha