Štěpán Jakl

Štěpán Jakl

vrchní ministerský rada, MŽP ČR

Název přednášky:

Co přináší obcím nová odpadová legislativa

Příspěvek se zaměří na otázky související s povinnostmi obcí ve vztahu k zajišťování odděleného soustřeďování komunálních odpadů tak, jak vyplývají z nových odpadových předpisů. Zejména na cíle, které budou muset obce splnit, rozšíření rozsahu odděleně soustřeďovaných odpadů a na omezení vztahující se k energetickému využívání a skládkování vytříděných odpadů. S otázkou třídění

odpadů v obcích souvisí i další téma příspěvku, kterým jsou poplatky za ukládání odpadů na skládku podle nového zákona o odpadech a úleva, která je zákonem nastavena pro obce.

Zpět na informace o konferenci