Roman Pečenka

Roman Pečenka

advokát, PRK Partners

Název přednášky:

Veřejné zakázky při výběru pojišťovny

V předmětném bloku diskutující upozorní na nejčastější chyby při pojišťování obecního majetku a při uzavírání pojistných smluv. Zejména se zaměří na problematiku veřejných zakázek při výběru pojišťovacího makléře nebo pojišťovny, správné stanovení pojistných částek a limitů plnění, pojištění odpovědnosti obcí a odpovědnosti zastupitelů obce, to vše s ohledem na jejich bohatou odbornou praxi. Pozornost bude také věnována otázkám správného stanovení předpokládané hodnoty takových zakázek, zohlednění problematiky nových základních zásad v zadávacím řízení (zejména zásady sociálně odpovědného zadávání), střetu zájmů u pojišťovacích makléřů a v neposlední řadě nastavení hodnotících kritérií.

Zpět na informace o konferenci