Petr Mlsna

Petr Mlsna

předseda ÚOHS

Název přednášky:

Změny v procesu zadávání veřejných zakázek z pohledu nového předsedy ÚOHS

Cílem prezentace předsedy ÚOHS je upozornit na nejvýznamnější události z pohledu legislativních úprav, které mají dopad na změny v procesu zadávání veřejných zakázek. Představeny budou změny, které již proběhly, ale i ty, které teprve proběhnou, popř. jsou velmi očekávány. V tomto ohledu bude prezentace zaměřena zejména na hojně diskutovanou novelu, kterou byly do zákona o zadávání veřejných zakázek vloženy nové základní zásady sociálně odpovědného zadávaní, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Rovněž bude v této části prezentace uvedeno, jak se zavedení těchto zásad projevilo v dozorové činnosti ÚOHS. V dalším bude upozorněno na novinku v procesu zadávání v podobě postupu zadavatele při zjišťování skutečného majitele u českých a zahraničních právnických osob a další legislativní změnu spočívající v možnosti upřednostnění místních a regionálních potravin. V neposlední řadě bude zmíněna poměrně obsáhlá očekávaná novela ZZVZ a představeny budou některé vybrané navrhované změny, které možná nejen na zadavatele čekají.

Zpět na informace o konferenci