Milan Svoboda

Milan Svoboda

Česká komora architektů

Název přednášky:

Architektonické soutěže a veřejné zakázky

Architektonické soutěže jsou jednou z forem hledání řešení staveb či veřejných prostranství a také rozvoje našich sídel i volné krajiny. Zároveň jsou stále častější formou výběru zhotovitel projektové dokumentace, územních studií či územních plánů. Mají nespornou výhodu v tom, že umožňují vybírat z více návrhů a to na základě jejich kvality.

Postavení architektonických soutěží v rámci zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Česká komora architektů má podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v aktuálním znění za úkol podporovat soutěže a bránit neregulérním soutěžím. Komora poskytuje konzultace zájemcům o využití soutěže konzultace, jejichž rozsah byl letos rozšířen.

Zpět na informace o konferenci