Ingrid Štegmannová

Ingrid Štegmannová

státní tajemnice, MPSV ČR

Název přednášky:

Vybrané příležitosti odpovědného veřejného zadávání s ohledem na aktuální praxi

Příspěvek se zaměří na aktuální příklady v oblasti odpovědného veřejného zadávání v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ. Představeny budou mj. příklady lokálních dopadů veřejných zakázek, odpovědného veřejného zadávání v rámci veřejných zakázek na svoz odpadu, zajištění stravování a další.

Zpět na informace o konferenci