Markéta Dlouhá

Markéta Dlouhá

místopředsedkyně ÚOHS

Název přednášky:

Změny v procesu zadávání veřejných zakázek z pohledu nového předsedy ÚOHS

Navazující prezentace místopředsedkyně ÚOHS se bude věnovat vývoji v rozhodovací praxi ÚOHS a správních soudů. Těžiště prezentace bude zacíleno na oblast (ne)trestání přestupků a s tím související otázku společenské škodlivosti. Tohle téma se pak bude prolínat i do dalších částí prezentace, které budou věnovány jak povinnostem zadavatelů při řízení u ÚOHS, tak postupům zadavatelů při vyřizování námitek. Prezentace bude doplněna o reálné příklady z rozhodovací činnosti ÚOHS.

Zpět na informace o konferenci