Marcela Pavlová

Marcela Pavlová

náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Název přednášky:

Co přinese rekodifikace stavebního práva obcím?

Ve Sbírce zákonů byl v červnu zveřejněn jeden z nejdůležitějších zákonů tohoto volebního období – nový stavební zákon. Nový stavební zákon bude nabývat účinnosti postupně, úplná účinnost je nastane 1. července 2023. Zákon provádí reformu veřejné stavební správy, zrychluje a zefektivňuje pořizování územně plánovací dokumentace a povolovací procesy a zohledňuje nové technologie, zejména digitalizaci a elektronizaci veřejné správy.

Zpět na informace o konferenci