Výsledky voleb do zastupitelstev obcí

Město Kuřim

Zvolení zastupitelé

 • Ing. Mgr. Drago Sukalovský, 60 let, starosta města Kuřim, zastupitel Jihomoravského kraje, KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA, 1872 hlasů
 • Ing. Petr Ondrášek, 47 let, místostarosta města Kuřimi, předseda Sportovního klubu Kuřim, KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM, 1837 hlasů
 • Ing. Jan Vlček MSc., 35 let, místostarosta města Kuřim, marketingový specialista, KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA, 1724 hlasů
 • Ivo Peřina, 56 let, mistr ve Slévárně Kuřim, zastupitel města, předseda FC Kuřim, KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM, 1706 hlasů
 • Renáta Těšíková, 51 let, účetní, předsedkyně KuDaK, organizátorka Babských hodů, KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA, 1565 hlasů
 • Mgr. Ladislav Ambrož, 73 let, radní města Kuřim, exstarosta Kuřimi, důchodce, KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA, 1554 hlasů
 • Ing. Milan Vlk, 70 let, radní města Kuřim, důchodce, KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA, 1512 hlasů
 • Petr Krejčí, 45 let, podnikatel, Auto Petr, s.r.o., KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA, 1509 hlasů
 • PaedDr. David Holman, 57 let, konzultant strategického plánování a komunikace pro firmy, města a obce, KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM, 1454 hlasů
 • Ing. Darja Halvová, 39 let, referentka personalistiky Walter Kuřim, organizátor kuřimské akce Ukliďme Česko, KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM, 1433 hlasů
 • Mgr. Sandra Naďová, 32 let, manažer, Kyndryl Client Center, s.r.o., KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA, 1416 hlasů
 • Ing. Mgr. Markéta Matulová Ph.D., 47 let, VŠ pedagog na ESF Masarykovy univerzity, jednatelka Plaveckého klubu Kuřim, KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM, 1394 hlasů
 • Ing. Petr Mikšovič, 49 let, výkonný ředitel, pořadatel kulturních akcí, člen kulturního výboru ZM, KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM, 1350 hlasů
 • Alena Matějíčková, 72 let, dříve ředitelka MŠ, místostarostka; nyní v důchodu, zastupitelka města a předsedkyně školské komise RM, KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM, 1349 hlasů
 • Petr Macek, 37 let, projektant, vůdce skautského střediska Kuřim, ODS a Spolky pro Kuřim, 661 hlasů
 • Mgr. Petr Vodka, 50 let, advokát, ODS a Spolky pro Kuřim, 630 hlasů
 • Ing. Miloš Kotek, 56 let, konstruktér obráběcích strojů, příznivec Trikolory, KDU-ČSL, 480 hlasů

Náhradníci

 1. ODS a Spolky pro Kuřim
 2. KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA
 3. KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM
 4. KDU-ČSL

ODS a Spolky pro Kuřim

 1. RNDr. Igor Poledňák, 62 let, ředitel Úřadu práce, příznivce Trikolory
 2. Ing. Radovan Smíšek, 31 let, výzkumný pracovník AV ČR, vedoucí šachů na DDM
 3. Ing. Miluše Macková, 59 let, 1. místostarostka Orla ČR, člen sportovního výboru ČOV
 4. Mgr. Petr Pernica, 40 let, advokát
 5. Vladislav Zejda, 71 let, projektant
 6. Vladislav Prosecký, 58 let, podnikatel ve strojírenství, majitel SKI CENTRA
 7. Veronika Krejčová, 34 let, učitelka v MŠ, předsedkyně KuřiMaTa
 8. Ing. Oldřich Štarha, 61 let, projektant
 9. Aleš Hanák, 39 let, dispečer, předseda Florbal Kuřim, vedoucí na DDM
 10. Bc. Petra Pikulová, 23 let, studentka
 11. Mgr. Petr Bracek, 42 let, pedagog
 12. Bc. Miroslav Machala, 32 let, technolog a programátor, předseda Lezčata
 13. Martina Dudková, 38 let, asistentka starosty spolku
 14. Ing. Petr Němec, 73 let, důchodce, bývalý armádní důstojník a tajemník MěÚ
 15. Vítězslav Nováček, 55 let, živnostník, starosta Orla Kuřim

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA

 1. Tomáš Konečný, 48 let, trenér cyklistické reprezentace ČR
 2. Ing. Ondřej Melichar Ph.D., 38 let, starosta Sokola Kuřim, vysokoškolský pedagog
 3. Bc. Mária Katyi, 44 let, osobní bankéř
 4. Antonín Žák, 29 let, hostinský, muzikant
 5. Ing. Hana Studená, 52 let, manager přípravy staveb, lektorka pilates
 6. Ing. Aleš Vítek, 46 let, IT Project Manager
 7. Ing. Vojtěch Novotný, 39 let, ředitel SOŠ a SOU Kuřim, vedoucí klubu Escape
 8. Ing. Dagmar Malá, 58 let, jednatelka ZO Českého svazu chovatelů, úřednice
 9. Michal Šroller, 31 let, podnikatel, organizátor Wild festu
 10. Ing. Miloš Krupica, 72 let, podnikatel, KME Kuřim

KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM

 1. Ing. Nicola Šimonová, 45 let, terapeutka, spoluzakladatelka KuřiMaTa, organizátorka v pěveckém sboru K-DUR
 2. Jiří Svoboda, 67 let, bezpečnostní technik, dlouholetý předseda FC Kuřim
 3. doc. MUDr. Patrik Prachár Ph.D., 51 let, stomatochirurg a implantolog, VŠ pedagog na LF Masarykovy univerzity
 4. Helena Vičarová, 47 let, webdesignérka, vedoucí trenérka Wu-shu Kuřim
 5. Mgr. Ilona Mikelová, 51 let, statutární zástupkyně ředitele ZŠ Kuřim Jungmannova
 6. Mgr. Martin Nawrath, 53 let, poradce ve veřejné správě, facilitátor, spoluzakladatel ZŠ DiviZna v Kuřimi
 7. Jiří Blažek, 46 let, podnikatel, předseda Moravské historické společnosti, člen komise ŽP
 8. Libor Reidlinger, 51 let, vedoucí realizace v požární ochraně, předseda ZO svazu chovatelů
 9. Lucie Horáková, 43 let, vychovatelka školní družiny ZŠ Kuřim Tyršova, členka školské rady
 10. Josef Vozdecký, 70 let, dříve ekonom, daňový poradce a předseda finanční komise RM; nyní v důchodu

KDU-ČSL

 1. prof. Dr. Ing. Jiří Marek Ph.D., DBA, FEng., 58 let, profesor
 2. Pavel Sádlík, 43 let, majetkový specialista
 3. MVDr. Lenka Horáková, 59 let, veterinární lékař
 4. Mgr. Karel Jelínek, 38 let, správa majetku
 5. PhDr. Jiřina Novotná Ph.D., 71 let, učitelka v důchodu
 6. Milan Císař, 46 let, designer
 7. Ing. Lenka Psotová, 40 let, project leader
 8. Marian Zedník, 67 let, důchodce
 9. Hynek Vermouzek, 42 let, prodejce ND
 10. Ing. Jaromír Strašák MBA, 58 let, manažer
 11. Pavel Juračka, 41 let, OSVČ - voda, plyn, topení
 12. Ing. Josef Hřebíček, 56 let, servisní technik IT
 13. MUDr. Hana Ondrová, 53 let, lékařka ZZS
 14. Ing. Bc. Jiří Kvaltin, 40 let, ředitel společnosti
 15. Ing. Martin Švestka, 41 let, konstruktér TOS KUŘIM - OS, a.s.
 16. Zdeňka Vašíčková, 59 let, účetní

Zdroj dat: Český statistický úřad