Výsledky voleb do zastupitelstev obcí

Městská část Praha 7 (Praha)

Zvolení zastupitelé

 • Mgr. Jan Čižinský, 44 let, starosta Prahy 7, učitel, zastupitel hlavního města Prahy, PRAHA 7 SOBĚ, 7200 hlasů
 • MgA. Hana Třeštíková, 40 let, místostarostka Prahy 7 pro kulturu, sport a sousedské vztahy, producentka dokumentárních filmů, radní hlavního města Prahy pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu, PRAHA 7 SOBĚ, 7144 hlasů
 • PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová Ph.D., 44 let, místostarostka Prahy 7 pro rozvoj, urbanistka, vysokoškolská pedagožka, PRAHA 7 SOBĚ, 7097 hlasů
 • Pavel Vyhnánek M.A., 40 let, ekonom, pražský náměstek pro finance a pro rekonstrukci a rozvoj Výstaviště a Tržnice, PRAHA 7 SOBĚ, 7085 hlasů
 • doc. PhDr. Richard Biegel Ph.D., 46 let, historik umění, vysokoškolský pedagog, PRAHA 7 SOBĚ, 7048 hlasů
 • Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., 35 let, místostarosta Prahy 7, jaderný chemik, PRAHA 7 SOBĚ, 7043 hlasů
 • Mgr. Hana Šišková, 44 let, překladatelka, muzikoložka, radní Prahy 7 pro vzdělávání, PRAHA 7 SOBĚ, 7039 hlasů
 • Ing. Jakob Hurrle Ph.D., 46 let, geograf, radní Prahy 7 pro sociální oblast a zdravotnictví, PRAHA 7 SOBĚ, 7014 hlasů
 • Mgr. Jiří Knitl, 47 let, etnolog, radní Prahy 7 pro životní prostředí a veřejný prostor, PRAHA 7 SOBĚ, 6990 hlasů
 • Pavel Zelenka, 51 let, grafický designer, místostarosta Prahy 7 pro investice a velké projekty, PRAHA 7 SOBĚ, 6989 hlasů
 • PhDr. Miroslav Kunštát Ph.D., 64 let, vysokoškolský pedagog FSV UK, PRAHA 7 SOBĚ, 6966 hlasů
 • Bc. Sylva Svobodová, 47 let, metodička vzdělávání, předsedkyně výboru Prahy 7 pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví, PRAHA 7 SOBĚ, 6964 hlasů
 • Martin Tománek, 51 let, grafik, zastupitel Prahy 7, oddávající a vítač občánků, PRAHA 7 SOBĚ, 6964 hlasů
 • Mgr. et Mgr. Vladan Brož, 45 let, advokát, pivovarník pivovaru Lajka, PRAHA 7 SOBĚ, 6911 hlasů
 • Ignác Okamura, 18 let, student právnické fakulty, PRAHA 7 SOBĚ, 6905 hlasů
 • Ing. Jiří Štěpán, 53 let, podnikatel v oblasti výroby a distribuce krmiv pro zvířata, PRAHA 7 SOBĚ, 6871 hlasů
 • Pavel Škarecký, 49 let, obchodní zástupce, PRAHA 7 SOBĚ, 6869 hlasů
 • RNDr. Pavel Řepa, 71 let, geolog, PRAHA 7 SOBĚ, 6841 hlasů
 • Ing. Jan Ladin, 43 let, ředitel provozu ICT a IS, SPOLEČNĚ PRO PRAHU 7 (ODS A TOP 09), 2283 hlasů
 • Mgr. Jiří Hejnic, 52 let, předseda kontrolního výboru ZMČ Praha 7, SPOLEČNĚ PRO PRAHU 7 (ODS A TOP 09), 2279 hlasů
 • Pavlína Lacková, 47 let, odborný pracovník ve školství, SPOLEČNĚ PRO PRAHU 7 (ODS A TOP 09), 2255 hlasů
 • JUDr. Tomáš Vavřinec, 60 let, podnikatel, SPOLEČNĚ PRO PRAHU 7 (ODS A TOP 09), 2249 hlasů
 • Josef Neuberg, 65 let, živnostník, SPOLEČNĚ PRO PRAHU 7 (ODS A TOP 09), 2235 hlasů
 • Radek Mikšík, 56 let, podnikatel, inspektor řemesla, ANO 2011, 1811 hlasů
 • Jana Machová, 50 let, bankéřka pro privátní klientelu, ANO 2011, 1802 hlasů
 • Ing. Adam Kalous, 42 let, ekonom, manažer, ANO 2011, 1798 hlasů
 • Mgr. Martin Suchánek, 43 let, státní zaměstnanec, ANO 2011, 1797 hlasů
 • Ing. arch. Matěj Čunát, 29 let, architekt a urbanista, Česká pirátská strana, 1202 hlasů
 • Bc. Ondřej Melena, 38 let, designér a truhlář, Česká pirátská strana, 1176 hlasů

Náhradníci

 1. Česká pirátská strana
 2. ANO 2011
 3. PRAHA 7 SOBĚ
 4. SPOLEČNĚ PRO PRAHU 7 (ODS A TOP 09)

Česká pirátská strana

 1. Mgr. Veronika Bouda Klečková, 35 let, datová analytička
 2. Bc. Iveta Lysoňková, 37 let, seniorní manažerka
 3. Pavel Tauer, 53 let, aplikační specialista
 4. Bc. Helena Láznička, 26 let, produkční
 5. Pavel Majtáň, 23 let, vychovatel
 6. Lucie Vaněčková, 35 let, video editor, grafik
 7. Ing. Lenka Nováková MBA, 69 let, vysokoškolský pedagog
 8. Mgr. Jakub Wolf, 43 let, zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí ČR
 9. Martin Rota, 34 let, OSVČ
 10. Bc. Gabriela Dřevikovská, 35 let, OSVČ
 11. Michal Chalupa, 44 let, OSVČ, redaktor
 12. MgA. Tereza Melenová, 40 let, grafický designer, pedagožka
 13. Martina Halás Vacková, 34 let, PR
 14. Mgr. Petr Paščenko, 38 let, datový vědec
 15. Edita Wolf, 35 let, klasická filoložka
 16. Bc. Ondřej Bouda, 35 let, vývojář
 17. Ing. Michal Tilšer, 30 let, R & D Senior enginer
 18. Ing. Michal Jasný, 29 let, strojní inženýr
 19. Helena Albertová, 81 let, důchodce
 20. Bc. Matěj Hřib DiS., 26 let, učitel hudby
 21. Mgr. Jiří Stokláska, 29 let, právník
 22. Marek Kapler ak. mal., 60 let, výtvarník
 23. MUDr. Miloslav Kodl, 68 let, lékař
 24. Jan Svatuška, 47 let, grafik
 25. Eva Lapáčková, 48 let, vedoucí prodejny
 26. Mgr. Ivor Kollár, 37 let, informatik
 27. Marek Wolf, 41 let, programátor

ANO 2011

 1. Jana Vondrušková, 43 let, vychovatelka na základní škole
 2. Bc. Robert Mikšík, 25 let, podnikatel v IT, student magisterského programu
 3. Kamila Kovacsová, 52 let, prodavačka
 4. Dušan Hozák, 43 let, obchodní ředitel
 5. Richard Gottfried, 20 let, student medicíny
 6. Ing. Lukáš Tittelbach, 44 let, podnikatel
 7. Mgr. Petr Vondruška, 43 let, pedagog
 8. Lubomír Gomboš, 45 let, podnikatel v oblasti IT
 9. Martina Macháčková, 24 let, studentka VŠ
 10. Jana Polčáková, 39 let, pracovnice v gastronomii
 11. Jiří Petrle, 40 let, invalidní důchodce
 12. Vladimír Pavlík, 80 let, důchodce
 13. Andrea Hojerová, 47 let, asistentka lékaře
 14. Vlastimil Knotek, 56 let, malíř pokojů
 15. Jan Kotouček, 29 let, obchodní zástupce
 16. Iva Bažantová, 62 let, laborantka
 17. Miroslav Hojer, 56 let, IT specialista
 18. Alexandr Kovacs, 27 let, IT specialista
 19. Lenka Eschnerová, 62 let, geodezie projektantka
 20. David Kotouček, 22 let, student VŠ
 21. Markéta Fürbachová, 45 let, asistentka prodeje
 22. Ondřej Hanzlík, 20 let, projektant
 23. Jana Vernerová, 43 let, pracovnice obchodního provozu
 24. Štěpánka Krupová, 43 let, umělecká keramička
 25. Mgr. Ing. Leona Němečková, 48 let, právní pomoc občanům ve vážných životních situacích

PRAHA 7 SOBĚ

 1. doc. PhDr. Alice Velková Ph.D., 50 let, historická demografka, vysokoškolská pedagožka PřF UK
 2. PhDr. et Mgr. Kryštof Přemysl Kozák Ph.D., 44 let, amerikanista, vysokoškolský pedagog
 3. Jiří Beran, 67 let, polygraf, jáhen
 4. Ing. Aleš Navrátil, 43 let, ekonom
 5. Tereza Hejmová, 45 let, keramička, restaurátorka a koordinátorka vzdělávání dospělých
 6. Ing. Kateřina Štichová, 34 let, PR specialistka na rodičovské dovolené
 7. Ing. arch. Barbora Féret, 35 let, architektka
 8. Ing. Jan Rosypal, 35 let, projektant a revizní technik energetických zařízení
 9. Jiří Hromas, 51 let, projektový manažer
 10. Bc. Vratislav Freund, 39 let, odborný pracovník v oblasti kultury a cestovního ruchu
 11. MgA. Silvie Ježková, 44 let, klavíristka, pedagožka SŠ a VŠ, koordinátorka Rodinného Centra Letná

SPOLEČNĚ PRO PRAHU 7 (ODS A TOP 09)

 1. Petr Mairych, 38 let, konzultant
 2. Mgr. Michal Zima, 31 let, kancléř univerzity
 3. Ing. Jiří Kubíček, 42 let, zastupitel HMP, IT specialista
 4. Josef Machač, 60 let, živnostník
 5. Zdeňka Polterová, 65 let, OSVČ
 6. PhDr. Simona Šonová MBA, 32 let, podnikatelka
 7. Zuzana Kulíšková, 45 let, manažerka
 8. Mgr. Sabina Krchová, 36 let, právnička, OSVČ
 9. David Večeřa, 54 let, technik
 10. Ing. Aleš Zmeškal, 54 let, jednatel společnosti
 11. Šárka Vyhlídalová, 53 let, vnitřní služba České pošty
 12. Jaroslav Sládek, 36 let, řidič
 13. MUDr. Ing. Mgr. Pavel Douda MBA, 68 let, lékař
 14. Mgr. Martin Vytrhlík, 37 let, softwarový specialista, autor aplikace Bez Andreje
 15. Dagmar Hrinčárová, 66 let, pracovnice v sociálních službách
 16. Václav Houska, 32 let, doktorand
 17. Jana Topolovová, 79 let, důchodkyně
 18. Zdeněk Nágl, 56 let, obchodník
 19. Ing. Miloslav Müller MBA, 61 let, úředník
 20. Roman Slavík, 58 let, OSVČ
 21. Ing. Jiří Sívek, 46 let, manažer
 22. Tomáš Kešner, 44 let, podnikatel
 23. Helena Ziková, 71 let, v důchodu
 24. Petr Kantor, 54 let, provozní manažer

Zdroj dat: Český statistický úřad