Orgány obce a jejich pravomoci

 • Zastupitelstvo

  O čem rozhoduje zastupitelstvo?

 • Rada

  Jaké jsou úkoly rady

 • Starosta a místostarostové

  Jaké jsou úkoly starosty a místostarosty

 • Obecní úřad

  Kdo tvoří obecní úřad a co obecní úřad dělá?