Zasedání zastupitelstva

Zákon o obcích stanoví, že zastupitelstvo obce se schází podle potřeby – nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Starosta je navíc povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce do 21 dnů od doručení žádosti obecnímu úřadu, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Fakt, že starosta řídí zasedání zastupitelstva obce, ale neznamená, že by starosta mohl zastupitelstvu obce nakazovat, o čem bude jednat, jak dlouho o tom bude jednat či snad komu bude uděleno slovo – ačkoli má tedy starosta obce na starosti organizační stránku zasedání zastupitelstva obce, z pohledu rozhodovacích pravomocí v rámci zasedání zastupitelstva obce je „pouhým“ řadovým zastupitelem.

Související dotazy

Může starosta dle svého uvážení ukončit veřejné zasedání zastupitelstva?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Může starosta obce svolat zasedání zastupitelstva ve dnu stanoveném jako svátek?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Může zastupitelstvo obce donutit starostu ke svolání zasedání zastupitelstva?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jak zajistit klidný průběh zasedání zastupitelstva?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Pokud je zasedání zastupitelstva extrémně dlouhé, je možné jej přerušit a pokračovat druhý den?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Může občan obce diktovat, co má být uvedeno v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.