Zákon o střetu zájmů

Pro starosty a některé další veřejné funkcionáře platí povinnosti dle zákona o střetu zájmů, spočívající mj. v povinnosti činit oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích, a to formou vstupního, průběžného a výstupního oznámení v rámci Centrálního registru oznámení.

Veřejným funkcionářem se dle tohoto zákona v kontextu obcí rozumí:

  1. Uvolnění členové zastupitelstva (či výkon funkce v témže rozsahu, není-li tento zastupitel v pracovním poměru)
  2. Starostové
  3. Místostarostové v obcích s pověřeným obecním úřadem a obcích s rozšířenou působností
  4. Členové rady v obcích s rozšířenou působností

Kromě toho jsou všichni veřejní funkcionáři povinni učinit oznámit možný konflikt zájmů při projednávání konkrétních záležitostí. Tato povinnost kromě zákona o střetu zájmů vyplývá i ze zákona o obcích a zde platí pro všechny členy zastupitelstva.

Související dotazy

Musí neuvolněný člen zastupitelstva podávat oznámení podle zákona o střetu zájmů?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Znamená střet zájmů člena zastupitelstva obce při jednání orgánu obce, že je z projednávání věci vyloučen nebo že nesmí o této věci hlasovat?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jedná se o střet zájmů, pokud je starosta a místostarosta v příbuzenském poměru?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.