Svolání

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Lhůta pro podání návrhu činí 10 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Zpravidla je tak vhodné u příslušného krajského soudu vždy ověřit, zda byl návrh na neplatnost voleb nebo hlasování podán.

Související dotazy

V případě, že starosta nesvolá ustavující zasedání do zákonem daného termínu, je možné v zákonném termínu pozvánku vyvěsit s datem konání ustavujícího zasedání (vzhledem ke zdravotním okolnostem starosty) např. začátek prosince. Hrozí za to nějaká sankce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Dokdy musí být svoláno nové zastupitelstvo a kdo jej svolává?

Ustanovení § 91 zákona stanovuje, že ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno.

Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další členové rady obce. Lhůta na soudní přezkum je 10 dní, pokud tedy nikdo nepodá žalobu na neplatnost voleb, pak se nové zastupitelstvo má sejít nejpozději za 25 dní po vyhlášení výsledků voleb (vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí je výchozí skutečností pro počítání a návaznost dalších lhůt). Pokud by se ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce ve zmiňovaných lhůtách nekonalo, svolá je po uplynutí zmiňovaných lhůt Ministerstvo vnitra, to neplatí, pokud by soud vyhověl návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování.

Související ustanovení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 91

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další členové rady obce.

(2) Jestliže se ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce nekonalo ve lhůtě podle odstavce 1, svolá je po uplynutí této lhůty Ministerstvo vnitra, ledaže soud vyhověl návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování. Informaci o svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce zveřejní Ministerstvo vnitra v rozsahu stanoveném v § 93 po dobu v tomto ustanovení stanovenou na své úřední desce.