Rozpočet obce a střednědobý výhled

Zákon o rozpočtových pravidlech stanoví, že rozpočet obce musí být schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Tento zákon rovněž pamatuje i na situace, kdy z nejrůznějších důvodů ke schválení rozpočtu obce v uvedeném termínu nedojde – v takovém případě se řídí rozpočtové hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria (a to až do doby schválení rozpočtu obce), která stanoví zastupitelstvo obce.

Pokud by obec nehospodařila ani podle pravidel rozpočtového provizoria, resp. pokud by taková pravidla neměla ani schválena, jednalo by se o přestupek, za který může být obci uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč.

Podle zákona o zápočtových pravidlech územních rozpočtů se finanční hospodaření obce řídí vedle rozpočtu i střednědobým výhledem rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu se dle uvedeného zákona sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (to znamená, že obec by měla mít v každém případě sestaven střednědobý výhled rozpočtu alespoň na 2 roky následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet). Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje povinnost mít sestavený střednědobý výhled rozpočtu na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, není automaticky nezbytné jej schvalovat každoročně – stanovené roky ale musí být vždy dodrženy, neboť v opačném případě se obec může dopustit přestupku.