Rozpočet obce a střednědobý výhled

Zákon o rozpočtových pravidlech stanoví, že rozpočet obce musí být schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Tento zákon rovněž pamatuje i na situace, kdy z nejrůznějších důvodů ke schválení rozpočtu obce v uvedeném termínu nedojde – v takovém případě se řídí rozpočtové hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria (a to až do doby schválení rozpočtu obce), která stanoví zastupitelstvo obce.

Pokud by obec nehospodařila ani podle pravidel rozpočtového provizoria, resp. pokud by taková pravidla neměla ani schválena, jednalo by se o přestupek, za který může být obci uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč.

Podle zákona o zápočtových pravidlech územních rozpočtů se finanční hospodaření obce řídí vedle rozpočtu i střednědobým výhledem rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu se dle uvedeného zákona sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (to znamená, že obec by měla mít v každém případě sestaven střednědobý výhled rozpočtu alespoň na 2 roky následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet). Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje povinnost mít sestavený střednědobý výhled rozpočtu na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, není automaticky nezbytné jej schvalovat každoročně – stanovené roky ale musí být vždy dodrženy, neboť v opačném případě se obec může dopustit přestupku.

Související dotazy

Rozpočet obce byl schválen až 2. ledna bez předchozího přijetí rozpočtového provizoria. Je takto schválený rozpočet platný?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jak funguje rozpočtové provizorium, kdo stanovuje jeho pravidla?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Může zastupitelstvo na svém zasedání změnit navržený rozpočet, který byl řádně vyvěšen na úřední desce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Zastupitelstvo obce neschválilo žádný limit, ve kterém je rada obce oprávněna schvalovat rozpočtová opatření. Neexistuje ani usnesení, že může rada obce rozpočtová opatření schvalovat. Platí tedy neomezená možnost schvalovat radou rozpočtová opatření, nebo k tomu rada v tomto případě není kompetentní vůbec?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Je stanovena doba, do které musí zastupitelstvo obce schválit rozpočet? Jaké jsou následky včasného neschválení a jaký je další postup?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jaké může mít následky, pokud obec zaplatí rozpočtově nezajištěný výdaj bez schválení rozpočtového opatření? Je možné tuto situaci narovnat schválením rozpočtového opatření až po zaplacení?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jak má znít usnesení zastupitelstva obce, kterým se schvaluje rozpočtové opatření? Musí být rozpočtové opatření přílohou usnesení?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet, ale neschválilo střednědobý výhled rozpočtu. Lze tuto situaci řešit tím, že střednědobý výhled rozpočtu bude schválen v únoru nového roku na dalším jednání zastupitelstva obce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jak z hlediska rozpočtového hospodaření postupovat, pokud obec uzavírá smlouvu v jednom roce, avšak k plnění smlouvy a tedy k čerpání z obecního rozpočtu dojde až v letech následujících? Navyšování rozpočtového výhledu nám nepřijde vhodné, neboť čísla v něm jsou pouze odhady a navíc rozpočtový výhled máme schválen jen na 2 roky dopředu, přičemž k plnění ze strany obce dojde až později.

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.