Pravomoci starosty v obci bez rady

Ze zákona o obcích vyplývá, že v obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak.

Pravomoci, které jsou vyhrazeny výslovně zastupitelstvu obce namísto starostovi v obcích, kde se rada obce nevolí, jsou výslovně uvedeny v § 102 odst. 4 zákona o obcích. Starosta tak nesmí namísto rady obce rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, vydávat nařízení obce, stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce, přezkoumávat na základě podnětu opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi nebo schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace – všechny tyto otázky budou spadat do pravomoci zastupitelstva obce (starosta v obci, kde se rada obce nevolí, tak o těchto otázkách výslovně nesmí namísto rady obce rozhodovat sám).

Svouvisející dotazy

Může starosta v obci, kde není rada, uzavírat smlouvu na nájem bytu, bez schválení zastupitelstvem? Zastupitelstvo si tuto pravomoc nevyhradilo, ale stanovilo výši nájemného.

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Do jakého finančního limitu má pravomoc rozhodovat starosta v obci, kde není volena rada obce?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Může si v obci, kde se rada obce nevolí, zřizovat komise starosta?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.