Pracovní schůzky

V praxi se lze setkat i se „zasedáními“ zastupitelstva obce (někdy označovanými jako tzv. pracovní schůzky zastupitelstva obce) i mimo standardně svolaná zasedání zastupitelstva obce. Tato praxe je možná. Vždy je však třeba pamatovat na to, že přijímat usnesení může zastupitelstvo obce pouze na veřejných zasedáních, která byla svolána v souladu s ustanovením zákona o obcích. Častost ani průběh konání těchto pracovních schůzek zastupitelstva obce zákon o obcích nikterak neupravuje.

Pracovní schůzky zastupitelstva obce rovněž nemají nahrazovat řádné veřejné projednání – nemělo by tedy docházet k situacím, kdy na řádně svolaném zasedání zastupitelstva obce dojde jen ke schválení „předjednaných“ usnesení, aniž by byla daná problematika řádně projednána a prodiskutována.

Související dotazy

Jsou pracovní schůzky zastupitelstva mezi jednotlivými veřejnými zasedáními legální?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Může se zastupitelstvo usnést na konání tzv. pracovních schůzek zastupitelů, kde by mohli zastupitelé debatovat o důležitých tématech? Musí se jich zastupitelé účastnit?

Praxe spočívající v konání tzv. pracovních schůzek zastupitelstva obce možná je. Je ale nutné pamatovat na skutečnost, že přijímat usnesení zastupitelstvo obce může pouze na veřejných zasedáních, která byla svolána v souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích.

Situace, kdy se členové zastupitelstva obce na pracovních schůzkách seznámí s problematikou a podklady připravovaného zasedání zastupitelstva obce, není tedy v rozporu se zákonem. Pracovní schůzky, ačkoli na nich není možné přijímat usnesení, by však neměly nahrazovat zasedání řádně svolaná. Nemělo by tedy docházet k situacím, kdy na řádně svolaném zasedání zastupitelstva obce dochází jen ke schvalování „předjednaných“ usnesení, aniž by daná problematika byla řádně projednána.

Je tedy samozřejmě možné, aby se zastupitelstvo obce usneslo, že se bude na tzv. pracovních schůzkách scházet, avšak v takovém případě je na uvážení každého člena zastupitelstva obce, zda se takových schůzek bude účastnit, či nikoliv. V zásadě se tedy jedná o stejnou situaci jako v případě řádně svolaných zasedání zastupitelstva obce – záleží na osobní politické zodpovědnosti každého zastupitele, zda se těchto zasedání bude zúčastňovat.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Je přípustné, aby pracovní porady zastupitelstva navštěvovaly další osoby? Nebo i pro pracovní porady zastupitelů platí, že jsou veřejné?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.