Pracovní schůzky

V praxi se lze setkat i se „zasedáními“ zastupitelstva obce (někdy označovanými jako tzv. pracovní schůzky zastupitelstva obce) i mimo standardně svolaná zasedání zastupitelstva obce. Tato praxe je možná. Vždy je však třeba pamatovat na to, že přijímat usnesení může zastupitelstvo obce pouze na veřejných zasedáních, která byla svolána v souladu s ustanovením zákona o obcích. Častost ani průběh konání těchto pracovních schůzek zastupitelstva obce zákon o obcích nikterak neupravuje.

Pracovní schůzky zastupitelstva obce rovněž nemají nahrazovat řádné veřejné projednání – nemělo by tedy docházet k situacím, kdy na řádně svolaném zasedání zastupitelstva obce dojde jen ke schválení „předjednaných“ usnesení, aniž by byla daná problematika řádně projednána a prodiskutována.