Odměňování starosty

Odměňování uvolněného starosty

Odměňování uvolněného starosty se řídí prováděcím předpisem – konkrétně tedy nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Výše odměny tedy automaticky vyplývá z nařízení vlády – zastupitelstvo obce (ani jiný orgán obce) tak o výši odměny uvolněného starosty nikterak nerozhodují.

Odměňování neuvolněného starosty

Oproti ostatním neuvolněným členům zastupitelstva obce neuvolněnému starostovi obce vzniká nárok na určitou odměnu za měsíc ze zákona, tedy automaticky ode dne zvolení do funkce alespoň v zákonem stanovené minimální výši. Nerozhodlo-li zastupitelstvo ve svém usnesení jinak, neuvolněnému starostovi za výkon funkce náleží odměna ve výši 0,3 násobku výše odměny, která by náležela v dané obci uvolněnému starostovi. Takto stanovenou minimální výši odměny nelze snížit, ale pouze zvýšit - zastupitelstvo obce tuto odměnu může navýšit až na 0,6 násobek odměny uvolněného starosty.

Měsíční odměny

Svouvisející dotazy

Může být uvolněný starosta odměněn i za jinou činnost (např. provedl školení)? Jakou formou tak lze učinit?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jakou nejvyšší odměnu může dostat neuvolněný starosta? Může o odměně starosty rozhodovat zastupitelstvo?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Může si neuvolněný starosta sám stanovit výši odměny?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Je možné odměnit starostu doživotním volným vstupem do krytého plaveckého bazénu, o jehož výstavbu se starosta mimořádným způsobem zasadil?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.