Dovolená starosty

Nárok na čerpání dovolené vzniká dle zákona o obcích pouze těm členům zastupitelstva, kteří jsou pro výkon své funkce uvolněni. Délka dovolené je stanovena na pět týdnů za kalendářní rok, přičemž zákon o obcích výslovně stanoví, že nejvýše 25 dní dovolení může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem.

Související dotazy

Za jakých předpokladů vzniká nárok na nahrazení (proplacení) nevyčerpané dovolené u uvolněných členů zastupitelstva? Je možné proplatit dovolenou za minulý kalendářní rok? Může uvolněný starosta před volbami požádat o proplacení nevyčerpané dovolené za aktuální kalendářní rok?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jak naložit s nevyčerpanou dovolenou uvolněného zastupitele, který ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním nebo jiném obdobném poměru není?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Kdy může člen zastupitelstva čerpat dovolenou a kdy je možné proplatit nevyčerpanou dovolenou?

Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na 5 týdnů dovolené za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dní je možné čerpat v pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem. V průběhu funkčního období může dovolenou pouze čerpat. Proplatit nevyčerpanou dovolenou je možné výhradně v souvislosti s ukončením výkonu uvolněné funkce v rozsahu zbývající dovolené v roce ukončení funkce (nikoliv tzv. staré dovolené převedené z předcházejícího roku).

U možnosti proplatit nevyčerpanou dovolenou je nutné rozlišovat dvě možné situace, zda jde o

  1. uvolněného člena zastupitelstva, který je ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním nebo jiném obdobném poměru, tedy zda má zaměstnavatele, ke kterému je možné si nevyčerpanou dovolenou převést, přičemž zaměstnavatel mu ji bude muset poskytnout (srov. § 81a odst. 6 zákona o obcích), nebo 
  2. člena zastupitelstva obce, který ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním nebo obdobném poměru není.
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Jak postupovat v případě nevyčerpané dovolené uvolněného člena zastupitelstva, který je ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním nebo jiném obdobném poměru?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Nově zvolená uvolněná starostka (zaměstnankyně školy) vyčerpala před zvolením veškerou dovolenou. Má uvolňující zaměstnavatel právo požadovat proplacení vyčerpané dovolené?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.