Dovolená starosty

Nárok na čerpání dovolené vzniká dle zákona o obcích pouze těm členům zastupitelstva, kteří jsou pro výkon své funkce uvolněni. Délka dovolené je stanovena na pět týdnů za kalendářní rok, přičemž zákon o obcích výslovně stanoví, že nejvýše 25 dní dovolení může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem.

Související dotazy

Za jakých předpokladů vzniká nárok na nahrazení (proplacení) nevyčerpané dovolené u uvolněných členů zastupitelstva? Je možné proplatit dovolenou za minulý kalendářní rok? Může uvolněný starosta před volbami požádat o proplacení nevyčerpané dovolené za aktuální kalendářní rok?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Jak naložit s nevyčerpanou dovolenou uvolněného zastupitele, který ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním nebo jiném obdobném poměru není?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Kdy může člen zastupitelstva čerpat dovolenou a kdy je možné proplatit nevyčerpanou dovolenou?

Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na 5 týdnů dovolené za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dní je možné čerpat v pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem. V průběhu funkčního období může dovolenou pouze čerpat.

Co se týká nároku na proplacení nevyčerpané dovolené, tak platí, že nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce ke dni ukončení výkonu funkce poměrnou část dovolené za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, poskytne mu obec náhradu za nevyčerpanou dovolenou. Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se nenahrazuje ani nepřevádí.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Jak postupovat v případě nevyčerpané dovolené uvolněného člena zastupitelstva, který je ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním nebo jiném obdobném poměru?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Nově zvolená uvolněná starostka (zaměstnankyně školy) vyčerpala před zvolením veškerou dovolenou. Má uvolňující zaměstnavatel právo požadovat proplacení vyčerpané dovolené?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.