Dovolená starosty

Nárok na čerpání dovolené vzniká dle zákona o obcích pouze těm členům zastupitelstva, kteří jsou pro výkon své funkce uvolněni. Délka dovolené je stanovena na pět týdnů za kalendářní rok, přičemž zákon o obcích výslovně stanoví, že nejvýše 25 dní dovolení může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem.