Důležité termíny

 • ODSTRANĚNÍ NESLUČITELNOSTI

  Do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva by mělo dojít k odstranění neslučitelnosti funkcí.

  3 měsíce

 • OZNÁMENÍ O ČINNOSTECH, O MAJETKU A O PŘÍJMECH, DARECH A ZÁVAZCÍCH

  do 30 dnů ode dne zápisu do registru oznámení + pravidelně do 30. června následujícího kalendářního roku po celou dobu výkonu funkce

  30 dnů

 • Pravidelné svolávání a řízení zastupitelstva obce

  nejméně jedenkrát za 3 měsíce

  nejméně jedenkrát za 3 měsíce

 • Schválení rozpočtu

  před 1. lednem rozpočtového roku

  do 1. ledna

 • Zabezpečení přezkoumání hospodaření obce

  do 30. června každého kalendářního roku (příp. v téže lhůtě oznámit příslušnému úřadu rozhodnutí o zadání přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti)

  do 30. června