Kalkulačka RUD

Městys Peruc

Předpokládané daňové výnosy městysu v roce 2024
48 474 524 Kč

Počet obyvatel k 1.1.2023

Počet žáků k 30.9.2022

Počet zaměstnanců k 1.12.2022

Daň z přidané hodnoty 25 185 160 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) 12 878 775 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 10 410 589 Kč
- ze závislé činnosti 8 063 965 Kč
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 565 655 Kč
- ze samostatné výdělečné činnosti 589 225 Kč
- zaměstnanci 191 744 Kč