Kalkulačka RUD

Obec Lukov

Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2024
34 247 760 Kč

Počet obyvatel k 1.1.2023

Počet žáků k 30.9.2022

Počet zaměstnanců k 1.12.2022

Daň z přidané hodnoty 17 660 280 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) 9 030 825 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 7 556 655 Kč
- ze závislé činnosti 5 654 595 Kč
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 097 865 Kč
- ze samostatné výdělečné činnosti 413 175 Kč
- zaměstnanci 391 020 Kč