Kalkulačka RUD

Město Kostelec nad Labem

Předpokládané daňové výnosy města v roce 2024
83 960 372 Kč

Počet obyvatel k 1.1.2023

Počet žáků k 30.9.2022

Počet zaměstnanců k 1.12.2022

Daň z přidané hodnoty 43 579 976 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) 22 285 215 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 18 095 181 Kč
- ze závislé činnosti 13 953 749 Kč
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 2 709 183 Kč
- ze samostatné výdělečné činnosti 1 019 585 Kč
- zaměstnanci 412 664 Kč