Kalkulačka RUD

Obec Hostašovice

Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2024
15 552 068 Kč

Počet obyvatel k 1.1.2023

Počet žáků k 30.9.2022

Počet zaměstnanců k 1.12.2022

Daň z přidané hodnoty 8 073 912 Kč
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) 4 128 705 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 3 349 451 Kč
- ze závislé činnosti 2 585 163 Kč
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 501 921 Kč
- ze samostatné výdělečné činnosti 188 895 Kč
- zaměstnanci 73 472 Kč