KVB advokátní kancelář s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Celkem bylo vytvořeno 102 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty