Poradna pro obce - právní rada hned

Smlouva o pachtu pozemku pro zahrádkářskou činnost

Pachtovní smlouva uzavíraná mezi obcí nebo jiným propachtovatelem a zahrádkářským spolkem nebo jiným pachtýřem v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb., o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon).

Celkem bylo vytvořeno 73 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Prostřednictvím tohoto automatického dokumentu lze vytvořit smlouvu o pachtu pozemku (či více pozemků) pro zahrádkářskou činnost, sjednanou v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb., o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon), kdy propachtovatelem bude obec, případně i jiný subjekt, a pachtýřem zahrádkářský spolek nebo jiný subjekt (vč. fyzické osoby). Zejména pro pacht pozemku obcí zahrádkářskému spolku obsahuje zahrádkářský zákon některá zvláštní ustanovení, resp. omezení, která tento automatický dokument respektuje.