Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Celkem bylo vytvořeno 39 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit pravidla pro pohyb psů na svém území; obec je oprávněna ve vyhlášce zejména stanovit:

  1. povinnost vést psa na vodítku na veřejném prostranství,
  2. prostory pro volné pobíhání psů,
  3. zákaz vstupu se psy do vymezených prostor,
  4. prostory pro volné pobíhání psů,
  5. zákaz výcviku psů na veřejném prostranství,
  6. povinnost odstranění nečistot způsobených psem.

Obecně je při přijetí takové obecně závazné vyhlášky nutno mít na paměti proporcionalitu přijímaného řešení (je nutné racionálně odůvodnit, proč např. regulace na určité oblasti dopadá či nedopadá) a taktéž by regulace měla mít legitimní cíl. Pokud by regulace neměla legitimní cíl, pak je zde nezanedbatelné riziko zrušení ze strany Ústavního soudu. Je tedy nutno vymezovat místa a regulaci přiměřeně všem okolnostem a je nutno odůvodnit, proč určitá regulace byla právě na daném místě přijata.