Poradna pro obce - právní rada hned

Nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání (obec pronajímatel)

smlouva o nájmu prostor určených k podnikání dle ust. § 2302 an. občanského zákoníku

Celkem bylo vytvořeno 87 těchto dokumentů

Cena dokumentu 2 kredity

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Tento automatický dokument lze využít v případě pronájmu prostoru za účelem podnikání. Předmětem nájmu může být místnost, soubor místností, popř. i celá budova a přilehlý pozemek.

Pronajímatelem je obec, nájemcem může být podnikající fyzická nebo právnická osoba.

Zvolit lze mj., zda půjde o nájem na dobu určitou či neurčitou, jaké služby budou s nájmem poskytovány nebo zda bude nájemce povinen složit jistotu.

Svouvisející dotazy

Je nutné záměr obce pronajmout v budoucnu část pozemku pro umístění informační (reklamní) tabule zveřejnit, tedy zveřejnit záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájemní?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Obecní bytový dům nyní prochází rozsáhlou rekonstrukci, je z větší části zakryt lešením a přízemí je zakryto stavebním bedněním. Jeden z nájemců nebytových komerčních prostorů v domě (restaurace) tvrdí, že kvůli rekonstrukci mu byla zrušena zahrádka (jinak schválená v rámci tržního řádu), že má zabedněné prosklené výlohy restaurace včetně poutačů a reklamy, a že tímto způsobem je zásadně zasahováno do jeho podnikání. Je schopen doložit presumovaný ušlý zisk. Návštěvnost prý klesla o více než polovinu (v okolí jsou konkurenční, nezasažené restaurační provozy). Nájemce tak obec žádá o návrh řešení kompenzace (snížení nájmu, finanční kompenzace za ušlý zisk apod.). Je obec povinna a zároveň oprávněna mu v dané situaci nabídnout nějakou kompenzaci, a případně jakou? Jaké právní předpisy toto upravují?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.

Bude-li k bydlení pronajat celý rodinný dům s přilehlou zahradou, bude se nájem jako celek řídit obecným nájmem nebo nájmem bytu?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.