Poradna pro obce - právní rada hned

Nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání (obec pronajímatel)

smlouva o nájmu prostor určených k podnikání dle ust. § 2302 an. občanského zákoníku

Celkem bylo vytvořeno 79 těchto dokumentů

Cena dokumentu 2 kredity

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Tento automatický dokument lze využít v případě pronájmu prostoru za účelem podnikání. Předmětem nájmu může být místnost, soubor místností, popř. i celá budova a přilehlý pozemek.

Pronajímatelem je obec, nájemcem může být podnikající fyzická nebo právnická osoba.

Zvolit lze mj., zda půjde o nájem na dobu určitou či neurčitou, jaké služby budou s nájmem poskytovány nebo zda bude nájemce povinen složit jistotu.