Poradna pro obce - právní rada hned

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Za účelem náhrady škody způsobené ztrátou svěřených věcí zaměstnancem, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč, je nezbytné uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

Celkem bylo vytvořeno 18 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Zaměstnanec je povinen nahradit v plné výši škodu způsobenou ztrátou nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil. Přitom musí jít o věci, se kterými má zaměstnanec možnost sám nakládat a zajišťovat jejich ochranu proti ztrátě, (např. notebook nebo mobilní telefon, které nosí zaměstnanec u sebe, ne stolní počítač trvale umístěný na pracovišti).

Věc, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč, smí být zaměstnanci takto svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. U věcí nižší ceny postačí písemné potvrzení. I pro tyto věci je však tento automatický dokument plně využitelný.