Poradna pro obce - právní rada hned

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

Je-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli schodek vzniklý na těchto hodnotách.

Celkem bylo vytvořeno 35 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Uzavřením dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty vzniká zaměstnanci povinnosti nahradit zaměstnavateli případný schodek vzniklý na těchto hodnotách.

Svěřenými hodnotami mohou být zejména hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu, popř. jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Těmito hodnotami nejsou např. pracovní pomůcky (ohledně některých lze uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí) nebo vybavení kanceláře.

Automatický dokument lze využít i pro situace, kdy za svěřené hodnoty odpovídá společně více zaměstnanců.