4 měsíce prohlížení dotazů bez omezení!

4 měsíce od skončení voleb do zastupitelstev obcí můžete prohlížet veškeré zpracované dotazy s odpověďmi zcela bez omezení!

Pro zobrazení prvních 5 dotazů bez omezení nepotřebujete být ani přihlášen! Pro další neomezené prohlížení dotazů a odpovědí do 7. února 2019 je třeba přihlášení. Pokud ještě nemáte v poradnaproobce.cz zřízen účet, nezabere Vám jeho zřízení více než 2 minuty.

(kliknutím kamkoliv na tento rámeček jej zavřete)

Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Logo Poradny pro obce
Zobrazuji 10 nejhledanějších dotazů.Ustavující zasedání zastupitelstva obce se musí konat maximálně do 25 dnů ode dne vyhlášení voleb (pokud nikdo nepodá návrh soudu na neplatnost). Jak se oněch 25 dnů počítá? Kdy je poslední datum, dokdy musí být ustavující zasedání zastupitelstva obce svoláno?
      
Jsou členové zastupitelstva odpovědni za jednání svých předchůdců?
      
Náleží starostovi a místostarostovi odměna za výkon funkce i poté, co proběhly volby do zastupitelstva obce?
      
Jsem navržen jako kandidát do zastupitelstva města. Pokud budu zvolen jako zastupitel, nebo případně jako radní, jakou mám odpovědnost? Ručím při rozhodování svým majetkem?
      
Je možné, aby zaměstnanec zařazený do obecního úřadu zároveň vykonával funkci neuvolněného místostarosty?
      
Obec chce vybraným členům zastupitelstva obce poskytnout mimořádnou odměnu. Musí program navrhovaného zasedání zastupitelstva obce v případě každého člena zastupitelstva o této skutečnosti obsahovat samostatný bod? Musí být mimořádná odměna každému ze zastupitelů schválena samostatným usnesením, nebo je možné mimořádné odměny více zastupitelům schválit jedním usnesením?
      
Co se rozumí mimořádným nebo zvláště významným plněním úkolů pro poskytnutí mimořádné odměny členu zastupitelstva obce? Je mimořádným plněním zásluha o poskytnutí dotace obci, na kterou není právní nárok?
      
Může ve volbách do obecního zastupitelstva kandidovat zaměstnanec obce – účetní?
      
Kdy zaniká mandát zastupitele/starosty obce?
      
Dokdy musí být svoláno nové zastupitelstvo a kdo jej svolává?
      
Opište prosím kontrolní kód z obrázku

Protože nejste přihlášený uživatel, potřebujeme, abyste před začátkem prohlížení odpovědí opsal kontrolní kód z obrázku

Věříme, že jste si zobrazením 5 odpovědí na dotazy vyzkoušel(a), jak funguje prohlížení dotazů a odpovědí. V tom můžete neomezeně pokračovat až do 7. února 2019, pouze je nezbytné, abyste se přihlásil(a). Nemáte-li ještě v Poradně pro obce zřízen účet, vytvořte si jej - nezabere to více než 2 minuty.
Počet dotazů v databázi
2528

Aktuality ze SMO

24. srpna 2018
Navýšení odměn členů okrskových volebních komisí potvrzeno Ve čtvrtek 23. srpna 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění volební zákony. Jak jsme již avizovali v našem článku Stanovisko Svazu k návrhu odměn členům volebních komisí, uvedená vyhláška navyšuje odměny členům volebních komisí. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018 a nová výše odměn se uplatní již pro tyto komunální volby.
23. srpna 2018
Zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol Ve Sbírce zákonů dne 16. srpna 2018 byla zveřejněna novela školského zákona, kterou dochází ke zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol a posunutí přechodného ustanovení, které stanoví, do kdy se ještě používají dosavadní pravidla pro financování škol, o jeden rok do 31. 12. 2019.
10. července 2018
Je v čele vaší obce či města starosta/primátor, za kterým stojí kus práce? Vážíte si představitele vaší samosprávy a myslíte si, že je lepší než jeho kolegové? Dejte to vědět! Nominujte ho do soutěže Svazu měst a obcí ČR „Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“. Vážení starostové a primátoři, dejte o sobě, Vaší práci a Vašem městě / obci vědět. Přihlaste se! Přihlášky jsou přijímány do 16. července 2018.
08. června 2018
Návrh seznamu zpracování, která nepodléhají povinnosti provádět posouzení vlivu (DPIA) Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách návrh seznamu zpracování, která nepodléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

Aktuality z KVB

13. listopadu 2018
Dne 5. listopadu 2018 se v pražském paláci Žofín opět oceňovaly nejúspěšnější právnické firmy roku 2018. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR a záštitu nad galavečerem převzala již tradičně Česká advokátní komora.
17. srpna 2018
Naši právníci spoluautory komentáře k novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich V říjnu loňského roku se ve spolupráci se společností epravo.cz naše advokátní kancelář organizovala konferenci Nové přestupkové právo, na níž vystupovali též naši právníci, kteří patří mezi spoluautory připravovaného komentáře k novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Na této konferenci byl též avizován připravovaný komentář k tomuto zákonu, a to u nakladatelství Wolters Kluwer ČR.
10. května 2018
Lukáš Váňa a Václav Chmelík se aktivně zúčastnili Právní konference Svazu měst a obcí ČR. Ve dnech 26. – 27. dubna 2018 proběhl v areálu brněnského výstaviště v pořadí již třetí ročník celostátní Právní konference Svazu měst a obcí České republiky, jíž se i tentokrát se svými příspěvky aktivně účastnili i naši právníci - JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D., a JUDr. Václav Chmelík. Letošní právní konference byla zaměřena především na velice aktuální téma evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zároveň byla věnována i dalším tématům, která byla vybrána jako zajímavá pro starosty a další pracovníky územní samosprávy. Mezi tato témata patřily veřejné zakázky, střet zájmů ale i nakládání s majetkem obcí, o němž ve svých odborných příspěvcích pohovořili právě naši právníci.