Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Svaz měst a obcí České republiky pro Vás zřídil tuto jedinečnou právní Poradnu pro obce. Každá členská obec může služeb poradny využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů. Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce.

Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za 200 Kč měsíčně zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce. Ten zahrnuje neomezené vyhledávání v odpovědích, neomezené zadávání individuálních písemných dotazů a možnost zodpovězení dalších 5 telefonických dotazů.

Ano, opravdu jste se nepřehlédli. Jde o neomezené vyhledávání i o neomezené kladení písemných dotazů pro až 11 Vámi určených osob z Vaší obce.

Město Kyjov zřídilo přístup vedle starosty a místostarostů rovněž tajemníkovi, vedoucím jednotlivých odborů a předsedům jednotlivých výborů zastupitelstva. Protože nechceme být ve využívání Poradny pro obce omezovaní, zaplatilo si město Kyjov neomezený přístup do poradny na celý rok za 1 980 Kč bez DPH. Jelikož z vlastní zkušenosti vím, že Poradna pro obce nám ušetří mnoho finančních prostředků a času, stejný postup doporučuji rovněž Vám.

Vážené kolegyně a kolegové, přeji Vám krásný den.

S úctou

František Lukl

starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obcí České republiky

(kliknutím kamkoliv na tento rámeček jej zavřete)

Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Logo Poradny pro obce
Zobrazuji 10 nejhledanějších dotazů.Jako zastupitel jsem žádal obec o předání platných obecně závazných vyhlášek, jednacího řádu a organizačního řádu úřadu obce v písemné podobě pro odpovědný výkon své funkce. Pracovnice úřadu mi však tyto dokumenty předala s tím, že jí mám zaplatit 217 Kč za její odvedenou práci a kopírování. Je tento postup správný?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Jsou členové zastupitelstva odpovědni za jednání svých předchůdců?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Jaké změny nastanou v ochraně osobních údajů?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Jsem navržen jako kandidát do zastupitelstva města. Pokud budu zvolen jako zastupitel, nebo případně jako radní, jakou mám odpovědnost? Ručím při rozhodování svým majetkem?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Může obec nějakým způsobem zvýhodnit při prodeji obecního majetku místní obyvatele tak, aby to nebylo diskriminační a přitom se chovala jako správný hospodář?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Obec chce vybraným členům zastupitelstva obce poskytnout mimořádnou odměnu. Musí program navrhovaného zasedání zastupitelstva obce v případě každého člena zastupitelstva o této skutečnosti obsahovat samostatný bod? Musí být mimořádná odměna každému ze zastupitelů schválena samostatným usnesením, nebo je možné mimořádné odměny více zastupitelům schválit jedním usnesením?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Co se rozumí mimořádným nebo zvláště významným plněním úkolů pro poskytnutí mimořádné odměny členu zastupitelstva obce? Je mimořádným plněním zásluha o poskytnutí dotace obci, na kterou není právní nárok?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Může ve volbách do obecního zastupitelstva kandidovat zaměstnanec obce – účetní?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Kdy zaniká mandát zastupitele/starosty obce?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Uvolněnému starostovi přispíváme z prostředků obce a ze sociálního fondu na obědy, ze sociálního fondu ještě na penzijní připojištění. Člence zastupitelstva, která oddává, přispíváme na úpravu zevnějšku. Podle novely zákona o obcích by měly být tyto příspěvky schváleny zastupitelstvem obce. Lze toto schválení učinit i zpětně? Ve schváleném rozpočtu bylo s těmito částkami počítáno, ale nikde jako samostatný bod usnesení nejsou uvedeny.
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nejste člen SMO ČR a jste zde poprvé, registrujte se.
Počet dotazů v databázi
2410

Aktuality ze SMO

24. srpna 2018
Navýšení odměn členů okrskových volebních komisí potvrzeno Ve čtvrtek 23. srpna 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění volební zákony. Jak jsme již avizovali v našem článku Stanovisko Svazu k návrhu odměn členům volebních komisí, uvedená vyhláška navyšuje odměny členům volebních komisí. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018 a nová výše odměn se uplatní již pro tyto komunální volby.
23. srpna 2018
Zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol Ve Sbírce zákonů dne 16. srpna 2018 byla zveřejněna novela školského zákona, kterou dochází ke zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol a posunutí přechodného ustanovení, které stanoví, do kdy se ještě používají dosavadní pravidla pro financování škol, o jeden rok do 31. 12. 2019.
10. července 2018
Je v čele vaší obce či města starosta/primátor, za kterým stojí kus práce? Vážíte si představitele vaší samosprávy a myslíte si, že je lepší než jeho kolegové? Dejte to vědět! Nominujte ho do soutěže Svazu měst a obcí ČR „Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“. Vážení starostové a primátoři, dejte o sobě, Vaší práci a Vašem městě / obci vědět. Přihlaste se! Přihlášky jsou přijímány do 16. července 2018.
08. června 2018
Návrh seznamu zpracování, která nepodléhají povinnosti provádět posouzení vlivu (DPIA) Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách návrh seznamu zpracování, která nepodléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

Aktuality z KVB

17. srpna 2018
Naši právníci spoluautory komentáře k novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich V říjnu loňského roku se ve spolupráci se společností epravo.cz naše advokátní kancelář organizovala konferenci Nové přestupkové právo, na níž vystupovali též naši právníci, kteří patří mezi spoluautory připravovaného komentáře k novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Na této konferenci byl též avizován připravovaný komentář k tomuto zákonu, a to u nakladatelství Wolters Kluwer ČR.
10. května 2018
Lukáš Váňa a Václav Chmelík se aktivně zúčastnili Právní konference Svazu měst a obcí ČR. Ve dnech 26. – 27. dubna 2018 proběhl v areálu brněnského výstaviště v pořadí již třetí ročník celostátní Právní konference Svazu měst a obcí České republiky, jíž se i tentokrát se svými příspěvky aktivně účastnili i naši právníci - JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D., a JUDr. Václav Chmelík. Letošní právní konference byla zaměřena především na velice aktuální téma evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zároveň byla věnována i dalším tématům, která byla vybrána jako zajímavá pro starosty a další pracovníky územní samosprávy. Mezi tato témata patřily veřejné zakázky, střet zájmů ale i nakládání s majetkem obcí, o němž ve svých odborných příspěvcích pohovořili právě naši právníci.