Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.
Logo Poradny pro obce

Zajímavé dotazy


Může hlasování zastupitelstva obce proběhnout formou per rollam?
Zastupitelstvo může přijímat svá rozhodnutí pouze na svých zasedáních. Tato zasedání jsou vždy veřejná. Z tohoto důvodu není možné připustit, aby zasedání zastupitelstva proběhlo formou per rollam, kdy nejsou tyto důležité zásady dodrženy. Pokud hlasování proběhne per rollam, nebude možné toto brát jako řádné zasedání, a tedy nemůže vzniknout ani žádná vůle kolektivního orgánu. Touto formou přijatá usnesení po právní stránce nevznikla.
Dotčená ustanovení právních předpisů

       
Opište prosím kontrolní kód z obrázku

Počet dotazů v databázi
2759

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

28. března 2020
Jednou z nejčastějších otázek souvisejících s krizovými a mimořádnými opatřeními vydaných v době nouzového stavu je to, zda se může konat zasedání zastupitelstva obce. Aktuální stanovisko (k 26. 3. 2020) je takové, že standardní zasedání (s osobní účastí členů zastupitelstva na jednom místě) se konat nemohou. Přípustná jsou pouze on-line zasedání...
27. března 2020
Pomoc občanům a jiným subjektům - jak řešit nákupy pro seniory, odpuštění/prodloužení splatnosti nájemného, odklad splatnosti místních poplatků a celou řadu dalších situací...

Aktuality ze SMO

20. března 2020
ZMĚNA - Vyhrazený čas na nákupy pro seniory a nově i zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb
17. března 2020
Kontakty na SMO ČR v období karantény. Až do odvolání nejsou z provozních důvodů zaměstnanci Svazu měst a obcí ČR v kanceláři přítomni. V případě urgentních požadavků můžete kontaktovat výkonnou ředitelku a ředitelky sekcí telefonicky. Pro běžnou agendu zůstávají kontaktní osoby nezměněny.