Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.
Logo Poradny pro obce

Zajímavé dotazy


Obec vlastní lesní pozemky na jejichž údržbu si najímá vždy externí subjekt. Vzhledem k různorodosti a objemu prací v jednotlivých porostech nelze dopředu určit finanční částku, která bude za provedené práce vyplácena. Máme firmu, u které k dnešnímu dni dosahuje vyfakturovaná částka 490 00,- Kč bez DPH a je reálný předpoklad dalších prací v souvislosti s těžbou kůrovcového dřeva. Měli bychom s touto firmou uzavřít nějakou smlouvu a pokud ano, tak jaký typ? V případě překročení fakturace nad 500 000 Kč jsme povinni případnou smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele?
Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte.
Počet dotazů v databázi
2660

Aktuality ze SMO

19. září 2019
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.9.2019 - 15.9. 2019
12. září 2019
Zařazení ředitelů MŠ do platových tříd. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím dopisu pana náměstka Pícla informovalo o zveřejnění aktualizovaného Metodického pokynu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací.

Aktuality z KVB

08. září 2019
Úspěšná personální práce KVB: výtečný Jan Brož. S radostí dnes sdělujeme našim klientům i dalším příznivcům, že dne 3. září 2019 složil další náš advokátní koncipient, Mgr. Jan Brož, advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm „výtečně.“
04. července 2019
Stanislav Kadečka se zúčastnil setkání zástupců velkých českých měst - Advokát a partner naší advokátní kanceláře, JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., byl pozván na setkání zástupců velkých českých měst. Toto setkání se uskutečnilo v Praze na základě iniciace náměstka primátora hl. m. Prahy a radního pro oblast územního rozvoje a územního plánu doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka dne 5. června 2019 v Rezidenci primátora.