KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zastupitelstvo on-line krok za krokem

I po skončení nouzového stavu je možná účast členů zastupitelstev obcí a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva obce prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti (distančně), např. formou telekonference nebo videokonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

Připravili jsme pro vás právní i technický návod, jak uskutečňovat zasedání zastupitelstva prostřednictvím videokonference, tedy tak, aniž by se jednotliví zastupitelé museli fyzicky scházet na jednom místě. Tyto postupy jsou samozřejmě využitelné i pro jednání rady obce, či jednání dalších orgánů obce.

Popsané řešení lze využít i v případech, kdy zasedání proběhne „standardním“ způsobem a část zastupitelů se sejde na jednom místě, nicméně někteří zastupitelé využijí možnosti připojit se k zasedání on-line.

Stav k 17. květnu 2020

Přístup k návodu mají pouze přihlášení uživatelé, kteří si k textu pořídili přístup. Přihlásit se můžete zde.

Nejčastější dotazy k zasedáním zastupitelstev on-line

Které záležitosti může zastupitelstvo projednávat na on-line zasedání?

Může se on-line zasedání zastupitelstva účastnit veřejnost?

Kdo zajistí osobám účastnícím se on-line zasedání zastupitelstva technické vybavení?

Ochrana osobních údajů

Jaké je třeba technické vybavení

Slovníček pojmů

Zastupitelé

Občané, vlastníci nemovitostí

Veřejnost

Připojení k internetu

Software (programové vybavení, aplikace) pro konání videokonference - zastupitelstva

Příprava zasedání

Termín zasedání, místo pro veřejnost

Program zasedání

Vytvoření virtuální místnosti

Zveřejnění informací o zasedání

Zasedání zastupitelstva

Připojení se předsedajícího

Připojení se ostatních účastníků

Ovládání

Správa účastníků

Hlasování

Po skončení zasedání zastupitelstva

Zápis

Tipy

Pomocník s řízením zasedání

Jak si usnadnit zasedání

Přístup k návodu mají pouze přihlášení uživatelé, kteří si k textu pořídili přístup. Přihlásit se můžete zde.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit. Objednejte si kredity v rámci předplatného zde.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit. Požádejte správce, aby objednal v rámci předplatného kredity.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit.

Zkušenosti z praxe AK KVB

15. února 2021

Na stránkách epravo.cz v sekci články je k dispozici další příspěvek Mgr. Tomáše Hrstky k zadávání veřejných zakázek s názvem „Jak je to s nepřípustným přenášením odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek".

Zobrazit více ...

31. ledna 2021

V prosincovém čísle měsíčníku Pro města a obce naleznete, kromě výběru zajímavých dotazů z Poradny pro obce.cz, také rozhovor s partnerem naší kanceláře JUDr. Mgr. Lukášem Váňou, Ph.D. na téma nových legislativních změn v roce 2021, které se týkají obcí a měst.

Zobrazit více ...

17. ledna 2021

V rámci zákona o místních poplatcích dochází již od 1. 1. 2021 k úpravě poplatku z pobytu, konkrétně k rozšíření „pobytů“, které nejsou předmětem poplatku. Jedná se o pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou (z veřejného zdravotního pojištění), pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

16. února 2021

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 15. února 2021. Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

Zobrazit více ...

10. února 2021

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ realizovaný Svazem měst a obcí ČR(ESO).

Zobrazit více ...

15. ledna 2021

Na webových stránkách Svazu se v průběhu dalších dní budete dozvídat, jak samotná města a obce mohou přispět svým občanům seniorům při registraci na očkovací termín. Některá města a obce již pomoc pro starší spoluobčany spustila...

Zobrazit více ...