Zastupitelstvo on-line krok za krokem

I po skončení nouzového stavu je možná účast členů zastupitelstev obcí a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva obce prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti (distančně), např. formou telekonference nebo videokonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

Připravili jsme pro vás právní i technický návod, jak uskutečňovat zasedání zastupitelstva prostřednictvím videokonference, tedy tak, aniž by se jednotliví zastupitelé museli fyzicky scházet na jednom místě. Tyto postupy jsou samozřejmě využitelné i pro jednání rady obce, či jednání dalších orgánů obce.

Popsané řešení lze využít i v případech, kdy zasedání proběhne „standardním“ způsobem a část zastupitelů se sejde na jednom místě, nicméně někteří zastupitelé využijí možnosti připojit se k zasedání on-line.

Stav k 23. listopadu 2021

Přístup k návodu mají pouze přihlášení uživatelé, kteří si k textu pořídili přístup. Přihlásit se můžete zde.

Nejčastější dotazy k zasedáním zastupitelstev on-line

Které záležitosti může zastupitelstvo projednávat na on-line zasedání?

Může se on-line zasedání zastupitelstva účastnit veřejnost?

Kdo zajistí osobám účastnícím se on-line zasedání zastupitelstva technické vybavení?

Ochrana osobních údajů

Jaké je třeba technické vybavení

Slovníček pojmů

Zastupitelé

Občané, vlastníci nemovitostí

Veřejnost

Připojení k internetu

Software (programové vybavení, aplikace) pro konání videokonference - zastupitelstva

Příprava zasedání

Termín zasedání, místo pro veřejnost

Program zasedání

Vytvoření virtuální místnosti

Zveřejnění informací o zasedání

Zasedání zastupitelstva

Připojení se předsedajícího

Připojení se ostatních účastníků

Ovládání

Správa účastníků

Hlasování

Po skončení zasedání zastupitelstva

Zápis

Tipy

Pomocník s řízením zasedání

Jak si usnadnit zasedání

Přístup k návodu mají pouze přihlášení uživatelé, kteří si k textu pořídili přístup. Přihlásit se můžete zde.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit. Objednejte si kredity v rámci předplatného zde.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit. Požádejte správce, aby objednal v rámci předplatného kredity.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit.