Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Hynek Brom

1. místopředseda ÚOHS

Název přednášky: Regulace hazardu z pohledu ÚOHS

Prezentace je zaměřena na vysvětlení úlohy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti dohledu nad efektivní hospodářskou soutěží a objasnění jeho role v případě správního dohledu nad obecně závaznými vyhláškami obcí, které vydávají na základě zákona o loteriích a zákona o obcích. Mimo základní teoretická východiska se prezentace věnuje praktickým příkladů porušení soutěžního práva v dané oblasti, vymezení role obcí s odkazy nastávající právní rámec a soudní judikaturu. Cílem je také objasnění a výkladu podmínek dozoru nad orgány obcí v kontextu § 19a , zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb., v platném znění.Zpět na informace o konferenci
Počet dotazů v databázi
2629

Aktuality ze SMO

01. dubna 2019
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 15.3.2019 - 31.3.2019
28. března 2019
Ministerstvo vnitra připravilo vzor nové vyhlášky umožňující obcím efektivněji regulovat problémové technoparty
27. března 2019
Akreditované vzdělávání pro zaměstnance územních samosprávných celků
27. března 2019
Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace týkající se nesprávné praxe obcí při pronájmu stacionárních měřicích zařízení (radarů) ve vztahu k § 79a zákona o silničním provozu.

Aktuality z KVB

01. dubna 2019
Stanislav Kadečka, Lukáš Rothanzl a Jan Brož se zúčastnili XIII. ročníku tradiční konference Správní řád v praxi krajských úřadů
20. března 2019
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát a partner naší advokátní kanceláře, byl pozván na konferenci Senátu Parlamentu České republiky pořádanou pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera Ústavně-právním výborem Senátu za odborné spolupráce se Svazem města a obcí ČR a Asociací krajů ČR.
18. března 2019
Stanislav Kadečka přednášel primátorům na zasedání Komory statutárních měst SMO ČR. Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se ve dne 14. a 15. března 2019 zúčastnil výjezdního zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky.