Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Hynek Brom

1. místopředseda ÚOHS

Název přednášky: Regulace hazardu z pohledu ÚOHS

Prezentace je zaměřena na vysvětlení úlohy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti dohledu nad efektivní hospodářskou soutěží a objasnění jeho role v případě správního dohledu nad obecně závaznými vyhláškami obcí, které vydávají na základě zákona o loteriích a zákona o obcích. Mimo základní teoretická východiska se prezentace věnuje praktickým příkladů porušení soutěžního práva v dané oblasti, vymezení role obcí s odkazy nastávající právní rámec a soudní judikaturu. Cílem je také objasnění a výkladu podmínek dozoru nad orgány obcí v kontextu § 19a , zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb., v platném znění.Zpět na informace o konferenci
Počet dotazů v databázi
2636

Aktuality ze SMO

07. února 2019
IV. Právní konference Svazu měst a obcí ČR - Kam až sahá odpovědnost komunálních politiků? Trestněprávní, soukromoprávní, politická a občanská odpovědnost. Jako červená nit se všechny tyto typy odpovědností vinou životem komunálních politiků. Jak dostát svým předvolebním slibům a zároveň se do ničeho takzvaně „nenamočit“?
23. ledna 2019
Výše odměn členů zastupitelstev ÚSC od 1. ledna 2019 Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
04. ledna 2019
Právní konference 2019 - Tato tradiční významná odborná i společenská událost má zkušeným, ale i nově zvoleným starostům, místostarostům, radním a úředníkům přiblížit, jak s právníky jednat, co po nich žádat a na co si dávat pozor. První zajímavá přednáška je již ve středu 6. února večer. Ve středu a ve čtvrtek můžete rovněž sdílet své zkušenosti v rámci společenského večera.

Aktuality z KVB

23. ledna 2019
Smlouva o dílo na rozšíření čistírny odpadních vod Naše kancelář v současné době spolupracuje s obcí, která chystá velkou investici do své technické infrastruktury.
18. prosince 2018
Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob - V současné době se na nás v hojné míře obrací klienti z řad obcí ve věci tzv. povinné evidence skutečných majitelů právnických osob. Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti některá z ustanovení novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, označovaného někdy také jako AML zákon.
13. listopadu 2018
Dne 5. listopadu 2018 se v pražském paláci Žofín opět oceňovaly nejúspěšnější právnické firmy roku 2018. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR a záštitu nad galavečerem převzala již tradičně Česká advokátní komora.