KVB advokátní kancelář s.r.o.

Tomáš Hrstka

advokát

Název přednášky: Rozostřená linie mezi koncesemi a běžným pachtem či nájmem

Právní úprava zadávání veřejných zakázek z roku 2016 přinesla kromě změn zadávacích řízení i změnu v definici a obecném vymezení koncesí, které je nutné zadávat postupy podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento příspěvek shrnuje stávající právní východiska pro rozpoznávání koncesí, dává je do kontextu s dostupnou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pokouší se alespoň základně vymezit nové definiční znaky koncese. Podle takto vymezených definičních znaků by pak měl být každý představitel obce schopen poznat, zda si svého pachtýře či nájemce v konkrétní situaci může vybrat sám, či zda tak musí učinit prostřednictvím formalizovaného zadávacího řízení.Zpět na informace o konferenci

Zkušenosti z praxe AK KVB

15. července 2020

Problém umisťování pevných překážek na pozemní komunikaci a nečinnost úřadu

Zobrazit více ...

10. července 2020

Zákonodárci přijali poměrně obsáhlou novelu zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) s dělenou účinností (část nabývá účinnosti 30. 7. 2020 a část až 1. 1. 2021). Zřejmě nejpodstatnějšími novinkami je změna právní úpravy dovolených. Ta nabývá účinnosti až v příštím roce.

Zobrazit více ...

18. června 2020

Mnozí naši klienti z řad měst se dostali do situace, kdy jejich vlastní technické služby (společnosti s ručením omezeným) přestaly splňovat podmínky pro to, aby jim město mohlo zadávat veřejné zakázky „in-house“, tzn. v rámci vertikální spolupráce podle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

15. července 2020

Přihlaste svůj úřad do 31. července do soutěže Úřad na cestě k rovnosti. Tématem letošního ročníku soutěže je „Bezpečnost veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů“. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne 12. listopadu na konferenci Úřad na cestě k rovnosti.

Zobrazit více ...

13. července 2020

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálních dotačních možnostech z evropských i národních zdrojů, které pro obce a města má vypsáno, případně plánuje vypsat, Ministerstvo životního prostředí.

Zobrazit více ...

23. června 2020

Výzva k programu COVID – Nájemné. O podporu můžete žádat od 26. června 2020. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu MPO.

Zobrazit více ...