Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Tomáš Hrstka

advokát

Název přednášky: Rozostřená linie mezi koncesemi a běžným pachtem či nájmem

Právní úprava zadávání veřejných zakázek z roku 2016 přinesla kromě změn zadávacích řízení i změnu v definici a obecném vymezení koncesí, které je nutné zadávat postupy podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento příspěvek shrnuje stávající právní východiska pro rozpoznávání koncesí, dává je do kontextu s dostupnou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pokouší se alespoň základně vymezit nové definiční znaky koncese. Podle takto vymezených definičních znaků by pak měl být každý představitel obce schopen poznat, zda si svého pachtýře či nájemce v konkrétní situaci může vybrat sám, či zda tak musí učinit prostřednictvím formalizovaného zadávacího řízení.Zpět na informace o konferenci
Počet dotazů v databázi
2801

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

24. května 2020
Mimo hlavní zpravodajské kanály se rovněž ocitla pro obce velice zásadní novela zákona o pozemních komunikacích, která mj. upravuje definici autovraku tak, že by pro obce mělo být snadnější odstraňovat nepojízdná vozidla ze svých ulic a parkovišť.
17. května 2020
Zákonodárci přijali zákony č. 209/2020 Sb. a 210/2020 Sb., jimiž za určitých okolností znemožňují pronajímateli dát výpověď z nájmu z důvodu neplacení nájemného.
21. dubna 2020
V poslední době se na nás obrátily obce, které řeší reklamace teprve pár let provozovaných kanalizací a čističek odpadních vod. Tyto stavby, financované zpravidla zásadní měrou z dotací, mají obvyklou záruční dobu 5 let na stavební prvky a 2-3 roky na prvky technologie ČOV.

Aktuality ze SMO

01. června 2020
Svaz měst a obcí ČR dokončuje sběr reálných dat ohledně obecních rozpočtů v květnu. Už první čísla jsou šokující: propady příjmů dosahují běžně 35 %. Na vině jsou opatření ministerstva financí, která dopadají na obce.
21. května 2020
Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 změnila. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.