Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Lukáš Rothanzl

advokát

Název přednášky: Zákon o svobodném přístupu k informacím - neustálé trápení obcí

Příspěvek se bude věnovat s přihlédnutím k praktickým zkušenostem ze spolupráce s obecní klientelou otázkám rozsahu působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím (co vše je nutno vyřizovat v režimu tohoto zákona), jakož i vybraným aktuálním otázkám rozsahu informační povinnosti obcí (co vše je nutno poskytnout a v jakých případech/z jakých důvodů lze naopak žádost odmítnout). Pozornost bude věnována též zamyšlení nad problematikou zneužití práva na informace ze strany žadatelů, tj. otázkou tzv. šikanózních žádostí.Zpět na informace o konferenci
Počet dotazů v databázi
2801

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

24. května 2020
Mimo hlavní zpravodajské kanály se rovněž ocitla pro obce velice zásadní novela zákona o pozemních komunikacích, která mj. upravuje definici autovraku tak, že by pro obce mělo být snadnější odstraňovat nepojízdná vozidla ze svých ulic a parkovišť.
17. května 2020
Zákonodárci přijali zákony č. 209/2020 Sb. a 210/2020 Sb., jimiž za určitých okolností znemožňují pronajímateli dát výpověď z nájmu z důvodu neplacení nájemného.
21. dubna 2020
V poslední době se na nás obrátily obce, které řeší reklamace teprve pár let provozovaných kanalizací a čističek odpadních vod. Tyto stavby, financované zpravidla zásadní měrou z dotací, mají obvyklou záruční dobu 5 let na stavební prvky a 2-3 roky na prvky technologie ČOV.

Aktuality ze SMO

01. června 2020
Svaz měst a obcí ČR dokončuje sběr reálných dat ohledně obecních rozpočtů v květnu. Už první čísla jsou šokující: propady příjmů dosahují běžně 35 %. Na vině jsou opatření ministerstva financí, která dopadají na obce.
21. května 2020
Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 změnila. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.