Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Robin Mlynář

advokát

Název přednášky: Poplatek za zhodnocení pozemku – problémy při aplikaci

V mém příspěvku se objeví stručný rozbor problematického znění zmocňovacího ustanovení zákona o místních poplatcích, a to zejména problém při aplikaci pojmu „stavební pozemek“, například v případě omezení koeficientem zastavitelnosti, existujícím připojením, sousedstvím jiného vlastníka... Dále pak problémy z praxe, kdy obce své OZV upravují nad rámec zákonného zmocnění (splatnost, definují si zhodnocení, apod.). V závěru bych pak poukázal stručně na nedostatky právní úpravy i po novelizaci od 1. 1. 2020.Zpět na informace o konferenci
Počet dotazů v databázi
2801

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

24. května 2020
Mimo hlavní zpravodajské kanály se rovněž ocitla pro obce velice zásadní novela zákona o pozemních komunikacích, která mj. upravuje definici autovraku tak, že by pro obce mělo být snadnější odstraňovat nepojízdná vozidla ze svých ulic a parkovišť.
17. května 2020
Zákonodárci přijali zákony č. 209/2020 Sb. a 210/2020 Sb., jimiž za určitých okolností znemožňují pronajímateli dát výpověď z nájmu z důvodu neplacení nájemného.
21. dubna 2020
V poslední době se na nás obrátily obce, které řeší reklamace teprve pár let provozovaných kanalizací a čističek odpadních vod. Tyto stavby, financované zpravidla zásadní měrou z dotací, mají obvyklou záruční dobu 5 let na stavební prvky a 2-3 roky na prvky technologie ČOV.

Aktuality ze SMO

01. června 2020
Svaz měst a obcí ČR dokončuje sběr reálných dat ohledně obecních rozpočtů v květnu. Už první čísla jsou šokující: propady příjmů dosahují běžně 35 %. Na vině jsou opatření ministerstva financí, která dopadají na obce.
21. května 2020
Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 změnila. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.