Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Martin Richter

ředitel odboru insolvenčního Ministerstva spravedlnosti ČR

Název přednášky: Trestná činnost zastupitelů

Prezentace naváže na téma z minulého roku, v rámci kterého byly představeny základní principy vyvozování trestní odpovědnosti v územní samosprávě. Zatímco loňský rok byl orientován na představení obecných pravidel, letošní vystoupení bude zaměřeno na konkrétní kazuistiku.

V úvodu vystoupení bude pozornost zaměřena na aktuality v aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení při interpretaci povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře v kontextu obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze. Následně se budeme věnovat posledním případům řešeným Nejvyšším soudem ČR týkajícím se rozhodování v orgánech územní samosprávy. Nakonec budou představena východiska pro chápání škody na majetku územní samosprávy, a to opět s ilustrací na soudní rozhodovací praxi.

Prezentaci povede stejně jako loni JUDr. Martin Richter, který je zkušeným lektorem v oblasti trestní odpovědnosti ve veřejné správě.

Jedná se o absolventa Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde dodnes působí jako interní doktorand Katedry trestního práva. Publikoval mnoho odborných článků zaměřujících se mimo jiné na otázky spojené s trestní odpovědností ve veřejné správě se zvláštním zaměřením na územní samosprávu. Od roku 2013 je lektorem Justiční akademie České republiky, která mj. vzdělává soudce a státní zástupce, a to právě pro oblast trestní odpovědnosti ve veřejné správě.

Bohaté zkušenosti s praktickým výkonem veřejné správy získal zejména z pozice poradce primátora hl. m. Prahy, tajemníka rozkladové komise a poradní komise ministra spravedlnosti, ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti a ředitele odboru elektronizace justice v témže úřad. Na ministerstvu nyní působí jako zástupce náměstkyně pro řízení sekce dohledu a justice.Zpět na informace o konferenci
Počet dotazů v databázi
2801

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

24. května 2020
Mimo hlavní zpravodajské kanály se rovněž ocitla pro obce velice zásadní novela zákona o pozemních komunikacích, která mj. upravuje definici autovraku tak, že by pro obce mělo být snadnější odstraňovat nepojízdná vozidla ze svých ulic a parkovišť.
17. května 2020
Zákonodárci přijali zákony č. 209/2020 Sb. a 210/2020 Sb., jimiž za určitých okolností znemožňují pronajímateli dát výpověď z nájmu z důvodu neplacení nájemného.
21. dubna 2020
V poslední době se na nás obrátily obce, které řeší reklamace teprve pár let provozovaných kanalizací a čističek odpadních vod. Tyto stavby, financované zpravidla zásadní měrou z dotací, mají obvyklou záruční dobu 5 let na stavební prvky a 2-3 roky na prvky technologie ČOV.

Aktuality ze SMO

01. června 2020
Svaz měst a obcí ČR dokončuje sběr reálných dat ohledně obecních rozpočtů v květnu. Už první čísla jsou šokující: propady příjmů dosahují běžně 35 %. Na vině jsou opatření ministerstva financí, která dopadají na obce.
21. května 2020
Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 změnila. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.