KVB advokátní kancelář s.r.o.

Martin Richter

ředitel odboru insolvenčního Ministerstva spravedlnosti ČR

Název přednášky: Trestná činnost zastupitelů

Prezentace naváže na téma z minulého roku, v rámci kterého byly představeny základní principy vyvozování trestní odpovědnosti v územní samosprávě. Zatímco loňský rok byl orientován na představení obecných pravidel, letošní vystoupení bude zaměřeno na konkrétní kazuistiku.

V úvodu vystoupení bude pozornost zaměřena na aktuality v aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení při interpretaci povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře v kontextu obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze. Následně se budeme věnovat posledním případům řešeným Nejvyšším soudem ČR týkajícím se rozhodování v orgánech územní samosprávy. Nakonec budou představena východiska pro chápání škody na majetku územní samosprávy, a to opět s ilustrací na soudní rozhodovací praxi.

Prezentaci povede stejně jako loni JUDr. Martin Richter, který je zkušeným lektorem v oblasti trestní odpovědnosti ve veřejné správě.

Jedná se o absolventa Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde dodnes působí jako interní doktorand Katedry trestního práva. Publikoval mnoho odborných článků zaměřujících se mimo jiné na otázky spojené s trestní odpovědností ve veřejné správě se zvláštním zaměřením na územní samosprávu. Od roku 2013 je lektorem Justiční akademie České republiky, která mj. vzdělává soudce a státní zástupce, a to právě pro oblast trestní odpovědnosti ve veřejné správě.

Bohaté zkušenosti s praktickým výkonem veřejné správy získal zejména z pozice poradce primátora hl. m. Prahy, tajemníka rozkladové komise a poradní komise ministra spravedlnosti, ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti a ředitele odboru elektronizace justice v témže úřad. Na ministerstvu nyní působí jako zástupce náměstkyně pro řízení sekce dohledu a justice.Zpět na informace o konferenci

Zkušenosti z praxe AK KVB

15. července 2020

Problém umisťování pevných překážek na pozemní komunikaci a nečinnost úřadu

Zobrazit více ...

10. července 2020

Zákonodárci přijali poměrně obsáhlou novelu zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) s dělenou účinností (část nabývá účinnosti 30. 7. 2020 a část až 1. 1. 2021). Zřejmě nejpodstatnějšími novinkami je změna právní úpravy dovolených. Ta nabývá účinnosti až v příštím roce.

Zobrazit více ...

18. června 2020

Mnozí naši klienti z řad měst se dostali do situace, kdy jejich vlastní technické služby (společnosti s ručením omezeným) přestaly splňovat podmínky pro to, aby jim město mohlo zadávat veřejné zakázky „in-house“, tzn. v rámci vertikální spolupráce podle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

15. července 2020

Přihlaste svůj úřad do 31. července do soutěže Úřad na cestě k rovnosti. Tématem letošního ročníku soutěže je „Bezpečnost veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů“. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne 12. listopadu na konferenci Úřad na cestě k rovnosti.

Zobrazit více ...

13. července 2020

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálních dotačních možnostech z evropských i národních zdrojů, které pro obce a města má vypsáno, případně plánuje vypsat, Ministerstvo životního prostředí.

Zobrazit více ...

23. června 2020

Výzva k programu COVID – Nájemné. O podporu můžete žádat od 26. června 2020. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu MPO.

Zobrazit více ...