Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.
Logo Poradny pro obce

Připravili jsme pro Vás automatické vzory dokumentů k využití během mimořádných opatření (darovací smlouvu, smlouvy s dobrovolníky při zajišťování nákupů), a to zcela zdarma. Další dokumenty připravujeme.

50 dotazů ke koronaviru. Zobrazuji dotazy 41 až 50

Je možné, aby bylo ve svazku obcí hlasováno o méně důležitých věcech per rollam? Je to ošetřeno ve stanovách svazku.
       
Může rada obce dát starostovi pravomoc uzavírat určité typy smluv v čase, než se rada sejde?
       
V jakých případech může rada uplatnit při uzavírání dodatků smluv své zbytkové pravomoci?
       
Může rada schválit uzavření dodatku smlouvy u smlouvy schválené zastupitelstvem?
       
Může starosta obce podepsat smlouvu o dílo na dodávku vozidla za cca 6 mil. Kč před jejím schválením v radě obce? Po výběrovém řízení v zákonné lhůtě starosta podepsal smlouvu o dílo a tuto po 14 dnech nechá schválit v radě obce, může být smlouva neplatná proto, že nebyla předem schválena v radě obce?
       
Do jakého finančního limitu je oprávněn rozhodovat starosta v obci, kde není rada?
       
Může zastupitelstvo obce pověřit radu obce, aby schvalovala dodatky ke smlouvám o dílo?
       
Je možné, popřípadě jakou formou, částečně změnit již dříve přijaté usnesení zastupitelstva obce?
       
Podléhají místnímu poplatku z pobytu i osoby ubytované na základě nájemní smlouvy v rodinných domech nebo bytech, je-li doba nájmu například 1 rok? Jsou tito nájemci povinni hradit poplatek z pobytu za prvních 60 dní pobytu?
       
Může starosta obce (jedná se o obec bez rady) požádat o dotaci bez souhlasu zastupitelstva? Musí být každá žádost o dotaci schvalována zastupitelstvem obce?
       
1
2
3
4
5
Opište prosím kontrolní kód z obrázku

Počet dotazů v databázi
2760

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

28. března 2020
Jednou z nejčastějších otázek souvisejících s krizovými a mimořádnými opatřeními vydaných v době nouzového stavu je to, zda se může konat zasedání zastupitelstva obce. Aktuální stanovisko (k 26. 3. 2020) je takové, že standardní zasedání (s osobní účastí členů zastupitelstva na jednom místě) se konat nemohou. Přípustná jsou pouze on-line zasedání...
27. března 2020
Pomoc občanům a jiným subjektům - jak řešit nákupy pro seniory, odpuštění/prodloužení splatnosti nájemného, odklad splatnosti místních poplatků a celou řadu dalších situací...

Aktuality ze SMO

20. března 2020
ZMĚNA - Vyhrazený čas na nákupy pro seniory a nově i zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb
17. března 2020
Kontakty na SMO ČR v období karantény. Až do odvolání nejsou z provozních důvodů zaměstnanci Svazu měst a obcí ČR v kanceláři přítomni. V případě urgentních požadavků můžete kontaktovat výkonnou ředitelku a ředitelky sekcí telefonicky. Pro běžnou agendu zůstávají kontaktní osoby nezměněny.