Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.
Logo Poradny pro obce

Připravili jsme pro Vás automatické vzory dokumentů k využití během mimořádných opatření (darovací smlouvu, smlouvy s dobrovolníky při zajišťování nákupů), a to zcela zdarma. Další dokumenty připravujeme.

50 dotazů ke koronaviru. Zobrazuji dotazy 1 až 10

Jak je to aktuálně s možností konat zasedání zastupitelstva?
       
Může obec jako zřizovatel mateřské a základní školy rozhodnout o prominutí školkovného po dobu uzavření mateřské školy na základě vyhlášení nouzového stavu spojeného s koronavirovou nákazou?
       
Jakým způsobem může obec prominout místní poplatek nebo odložit jeho splatnost, nesejde-li se zastupitelstvo, aby schválilo nové znění obecně závazné vyhlášky?
       
Příspěvkovým organizacím, které obec zřizuje, poskytuje veřejnost nepeněžité dary – např. dezinfekce, roušky apod. Dárci však požadují uzavření darovací smlouvy. Musí s uzavřením těchto darů vyslovit obec jakožto zřizovatel předchozí souhlas?
       
Lze vyloučit přítomnost veřejnosti na zasedání zastupitelstva obce konaného on-line?
       
Musíme pořizovat zápis ze zasedání zastupitelstva on-line?
       
Jak máme konat zastupitelstvo či radu obce on-line?
       
O čem je nyní možné zasedání zastupitelstva konat?
       
Může rada obce jednat formou videokonference?
       
Jak postupovat při nástupu nových zaměstnanců u vstupní lékařské prohlídky době nouzového stavu v souvislosti s koronavirem? Lze ji nahradit čestným prohlášením? Existuje vzor?
       
1
2
3
4
5
Opište prosím kontrolní kód z obrázku

Počet dotazů v databázi
2760

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

28. března 2020
Jednou z nejčastějších otázek souvisejících s krizovými a mimořádnými opatřeními vydaných v době nouzového stavu je to, zda se může konat zasedání zastupitelstva obce. Aktuální stanovisko (k 26. 3. 2020) je takové, že standardní zasedání (s osobní účastí členů zastupitelstva na jednom místě) se konat nemohou. Přípustná jsou pouze on-line zasedání...
27. března 2020
Pomoc občanům a jiným subjektům - jak řešit nákupy pro seniory, odpuštění/prodloužení splatnosti nájemného, odklad splatnosti místních poplatků a celou řadu dalších situací...

Aktuality ze SMO

20. března 2020
ZMĚNA - Vyhrazený čas na nákupy pro seniory a nově i zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb
17. března 2020
Kontakty na SMO ČR v období karantény. Až do odvolání nejsou z provozních důvodů zaměstnanci Svazu měst a obcí ČR v kanceláři přítomni. V případě urgentních požadavků můžete kontaktovat výkonnou ředitelku a ředitelky sekcí telefonicky. Pro běžnou agendu zůstávají kontaktní osoby nezměněny.